Telefunken - Super "Zeesen" T875WK~ 

Telefunken - Super
Telefunken - Super "Zeesen" T875WK~
Сер. №: F 310XX t
На лампах: ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1
Размеры: 545 x 340 x 280 (mm)
Год: 1938/39
ID: 0317