Helvar 568V 

Helvar 568V
Helvar 568V
Sn: 2099XX
Putket: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ1
Mitat: 530 x 315 x 245 (mm)
Valmistusvuosi: 1947?
ID: 0813