Radiola 352V 

Radiola 352V
Radiola 352V
Sn: 130X
Putket: VMP4G, N41, U12
Valmistusvuosi: 1935/36
ID: 0143