Salora 601 V 

Salora 601 V
Salora 601 V
Sn: 699X
Putket: ECH42, EAF42, EF41, EL41, EM34, AZ41
Asteikkolamput: 2x 6,3V / 0,3A
Sulakkeet: 110 ja 127V = 0,8A,  220V ja 250V = 0,6A 
Mitat: 462 x 314 x 221 (mm)
Valmistusvuosi: 1953/54
ID: 0302