Salora 672 V 

Salora 672 VSalora 672 VSalora 672 VSalora 672 VSalora 672 V
Salora 672 V
No: 672XX
Putket: ECH42, EAF42, EF41, EL41, EM11, AZ41
Asteikkolamppu: 6,3V - 0,3A
Sulake: 110 ja 127V = 0,8A,  220V ja 250V = 0,5A 
Valmistusvuosi: 1951
ID: 0105