Salora 750-V 

Salora 750-V
Salora 750-V
Sn: 22XX
Putket: ECH3, EF9, EF9, EBL1, AZ1
Mitat: 520(545) x 303 x 210(220) (mm)
Valmistusvuosi: 1948
ID: 1378