Salora 850 V 

Salora 850 V
Salora 850 V
Sn: 302XX
Putket: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ1
Mitat: 520 x 340 x 215 (mm)
Valmistusvuosi: 1947/48
ID: 0777