Salora 960-V 

Salora 960-V
Salora 960-V
Sn: 903XX
Putket: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ1, EM34
Mitat: 585(610) x 349 x 233(242) (mm)
Valmistusvuosi: 1949-50
ID: 1587