Telsam 651 TV 

Telsam 651 TV
Telsam 651 TV
Sn: 14X
Putket: UCH41, UAF42, UAF42, UL41, UY41
OY.E.Sorsa.AB - Helsinki
Mitat: 350 x 235 x 170 (mm)
Valmistusvuosi: 1950-51
ID: 0246