Viking 562V 

Viking 562V
Viking 562V 
Sn: 514XX
Putket: ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11
Mitat: 532 x 347 x 215 (mm)
Valmistusvuosi: 1942
ID: 0954