Instruktioner 

Framsida:
Välj ett decennium högst upp på menyraden.
Övriga funktioner finns på den nedre menyn.
Katalog:
Apparater visas i alfabetisk ordning i katalog-vyn.
Om du vill ha en lista med bilder, tryck på knappen "Bildkatalog".
Bildkatalog:
Bildkatalog som innehåller apparater i samma ordning än katalog.
Om du vill ha en lista med text, tryck på knappen "Katalog".
Radio-sida:
Klicka radio namn i katalogen eller klicka bild i bildkatalogen
och du kommer att se fler bilder och information.
Flag Counter