Fenno-Seura - 44 - V 

Fenno-Seura - 44 - V
Fenno-Seura - 44 - V  F261
Sn: 772XX
Suomi Finland Patent 176958
Putket: ECH3, EF9, EBL1, AZ1, EFM1
OY. FENNO-RADIO AB
Valmistusvuosi: 1944
Korjattu 35136, 6.2.1948
ID: 0025