Opera 648V 

Opera 648V
Opera 648V
Sn: 257X
Putket: ECH21, ECH21, EBL21, AZ1
Mitat: 540 x 360 x 245 (mm)
Valmistusvuosi: 1948
ID: 0878